คู่มือการใช้งาน sumipolonline.com (Manual)


หมายเหตุ
กรณีขอเครดิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่ www.sumipolonline.com


รับ อีเมล์แจ้ง Username & Password เข้าใช้งาน

1. ค้นหาสินค้า ได้ง่ายๆ 3 รูปแบบ

2. หยิบใส่ตะกร้า

เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว คลิก Check Out ระบบจะนำไปยังหน้าตะกร้าสินค้า

3. ยืนยันการสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่สุมิพลรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเตรียมสินค้า และส่งอีเมลแจ้งวันจัดส่ง

4. ชำระเงิน

• ชำระด้วยวิธีการโอนเงิน (Transfer) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล payment@sumipolonline.com เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้า
• ชำระเป็นเงินสด (Cash on Delivery) กรุณาเตรียมเงินสำหรับค่าสินค้าให้พร้อม
• สำหรับลูกค้าที่ต้องการเครดิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติเครดิต ได้ที่นี่
  และแนบเอกสารส่งกลับมาที่อีเมล credit@sumipolonline.com

5. รอรับสินค้า

ระยะเวลาการจัดส่ง จะแสดงสถานะดังนี้
• In-Stock จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ (ภายใน 15.00 น.)
• 4-7 days
• 8-15 days

* ทั้งนี้หากสินค้าหมดชั่วคราว หรือไม่เป็นไปตามสถานะที่แสดงในระบบ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ซื้อเพื่อแจ้งกำหนดการจัดส่งใหม่
   และสอบถามความต้องการ อาทิ เลือกสินค้าอื่นทดแทน ตามกรณี

* เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้าแล้ว ก่อนเซ็นรับในเอกสารใบกำกับภาษี กรุณาตรวจสอบ รายการสินค้า จำนวน
รวมถึงตัวสินค้าเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ออกมาว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2762-3000 ทันที

 

SumipolOnline ออกแบบมาให้เป็นทางเลือกการขออนุมัติใบขอซื้อ (Purchase Request) ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า
โดยระบบจะส่งใบขอซื้อไปยังอีเมล์ของผู้อนุมัติที่กำหนดไว้ตอนลงทะเบียน เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะแปลงเป็นใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการทำเอกสารของการจัดซื้อทั่วไป

ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติใบขอซื้อได้โดยขั้นตอนดังนี้

ดูรายละเอียดใบขอซื้อ คลิก Approve Order

 

รายงานใบสั่งซื้อ

• ที่เมนู My Account ลูกค้าสามารถดูรายงานสถานะการสั่งซื้อ โดยค้นหาตามเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น สถานะ วันที่ หรือหมายเลขใบสั่งซื้อ
• สามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อย้อนหลังได้
• สามารถดูรายละเอียดสินค้าที่เคยสั่งซื้อ และสั่งซื้อซ้ำได้โดยง่าย โดยคลิกปุ่ม Repeat Order

 

การสั่งซื้อโดยด่วน (Quick Order)

เพื่ออำนวยความสะดวก ท่านสามารถสั่งซื้อด้วยรหัสสินค้า ประวัติการสั่งซื้อ และรายการสินค้าที่สนใจ (Wish List)


เมนู My Account สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท ขอเพิ่มผู้ใช้งาน เปลี่ยน password

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2762-3000